招聘

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 招聘

  1. tuyển dụng
    zhāopìn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

招聘启事
zhāopìn qǐshì
thông báo tuyển dụng
招聘活动
zhāopìn huódòng
hoạt động tuyển dụng
招聘律师
zhāopìn lǜshī
thuê một luật sư
招聘会
zhāopìn huì
hội chợ việc làm

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc