Dịch của 拜读 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拜读
Tiếng Trung phồn thể
拜讀

Thứ tự nét cho 拜读

Ý nghĩa của 拜读

  1. đọc
    bàidú

Các ký tự liên quan đến 拜读:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc