Trang chủ>拨电话号码

Tiếng Trung giản thể

拨电话号码

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 拨电话号码

  1. để quay số điện thoại
    bō diànhuà hàomǎ
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc