Dịch của 拳套 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拳套
Tiếng Trung phồn thể
拳套

Thứ tự nét cho 拳套

Ý nghĩa của 拳套

  1. miễn là
    quántào

Các ký tự liên quan đến 拳套:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc