Dịch của 拷贝 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拷贝
Tiếng Trung phồn thể
拷貝

Thứ tự nét cho 拷贝

Ý nghĩa của 拷贝

  1. sao chép
    kǎobèi

Các ký tự liên quan đến 拷贝:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc