Dịch của 拼争 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拼争
Tiếng Trung phồn thể
拼爭

Thứ tự nét cho 拼争

Ý nghĩa của 拼争

  1. đấu tranh cho
    pīnzhēng

Các ký tự liên quan đến 拼争:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc