Dịch của 拼箱 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拼箱
Tiếng Trung phồn thể
拼箱

Thứ tự nét cho 拼箱

Ý nghĩa của 拼箱

  1. LCL
    pīnxiāng

Các ký tự liên quan đến 拼箱:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc