Dịch của 拾荒 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拾荒
Tiếng Trung phồn thể
拾荒

Thứ tự nét cho 拾荒

Ý nghĩa của 拾荒

  1. thu lượm và thu thập phế liệu
    shíhuāng

Các ký tự liên quan đến 拾荒:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc