Dịch của 拿不定主意 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拿不定主意
Tiếng Trung phồn thể
拿不定主意

Thứ tự nét cho 拿不定主意

Ý nghĩa của 拿不定主意

  1. do dự
    nábudìng zhǔyi

Các ký tự liên quan đến 拿不定主意:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc