Dịch của 拿出 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拿出
Tiếng Trung phồn thể
拿出

Thứ tự nét cho 拿出

Ý nghĩa của 拿出

  1. lấy cái gì đó
    náchū

Các ký tự liên quan đến 拿出:

Ví dụ câu cho 拿出

拿出手枪
náchū shǒuqiāng
lấy ra một khẩu súng
拿出借书证
ná chūjiè shūzhèng
lấy thẻ thư viện ra
拿出笔记本
náchū bǐjìběn
lấy sổ tay của bạn ra
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc