Dịch của 拿回 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拿回
Tiếng Trung phồn thể
拿回

Thứ tự nét cho 拿回

Ý nghĩa của 拿回

  1. lấy lại
    náhuí

Các ký tự liên quan đến 拿回:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc