Dịch của 拿来 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拿来
Tiếng Trung phồn thể
拿來

Thứ tự nét cho 拿来

Ý nghĩa của 拿来

  1. mang theo
    nálái

Các ký tự liên quan đến 拿来:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc