Dịch của 持續 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
持續
Tiếng Trung phồn thể
持續

Thứ tự nét cho 持續

Ý nghĩa của 持續

  1. tiếp tục
    chíxù

Các ký tự liên quan đến 持續:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc