Dịch của 指導 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
指導
Tiếng Trung phồn thể
指導

Thứ tự nét cho 指導

Ý nghĩa của 指導

  1. để hướng dẫn, để tiến hành
    zhǐdǎo

Các ký tự liên quan đến 指導:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc