Dịch của 按动 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
按动
Tiếng Trung phồn thể
按動

Thứ tự nét cho 按动

Ý nghĩa của 按动

  1. nhấn
    àndòng

Các ký tự liên quan đến 按动:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc