Dịch của 捕猎 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
捕猎
Tiếng Trung phồn thể
捕獵

Thứ tự nét cho 捕猎

Ý nghĩa của 捕猎

  1. săn bắn
    bǔliè

Các ký tự liên quan đến 捕猎:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc