Dịch của 捕获 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
捕获
Tiếng Trung phồn thể
捕獲

Thứ tự nét cho 捕获

Ý nghĩa của 捕获

  1. để nắm bắt, để nắm bắt
    bǔhuò

Các ký tự liên quan đến 捕获:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc