Dịch của 捷徑 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
捷徑
Tiếng Trung phồn thể
捷徑

Thứ tự nét cho 捷徑

Ý nghĩa của 捷徑

  1. đường tắt
    jiéjìng

Các ký tự liên quan đến 捷徑:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc