Dịch của 捷運 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
捷運
Tiếng Trung phồn thể
捷運

Thứ tự nét cho 捷運

Ý nghĩa của 捷運

  1. vận chuyển hàng loạt nhanh chóng
    jiéyùn

Các ký tự liên quan đến 捷運:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc