Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 捻

  1. xoắn bằng các ngón tay
    niǎn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

捻胡子
niǎn húzǐ
để xoắn râu
捻条绳子
niǎn tiáo shéngzǐ
xoắn một sợi dây
捻毛线
niǎn máoxiàn
để xoắn một sợi
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc