Dịch của 掂量 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
掂量
Tiếng Trung phồn thể
掂量

Thứ tự nét cho 掂量

Ý nghĩa của 掂量

  1. suy nghĩ
    diānliang

Các ký tự liên quan đến 掂量:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc