Dịch của 掌故 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
掌故
Tiếng Trung phồn thể
掌故

Thứ tự nét cho 掌故

Ý nghĩa của 掌故

  1. truyền thuyết
    zhǎnggù

Các ký tự liên quan đến 掌故:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc