Dịch của 排名 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
排名
Tiếng Trung phồn thể
排名

Thứ tự nét cho 排名

Ý nghĩa của 排名

  1. xếp hạng
    páimíng

Các ký tự liên quan đến 排名:

Ví dụ câu cho 排名

交易所排名
jiāoyìsuǒ páimíng
xếp hạng sàn giao dịch chứng khoán
排名第一
páimíng dìyī
được xếp hạng đầu tiên
读者排名
dúzhě páimíng
xếp hạng người đọc
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc