Dịch của 接下 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
接下
Tiếng Trung phồn thể
接下

Thứ tự nét cho 接下

Ý nghĩa của 接下

  1. đồng ý với
    jiēxià

Các ký tự liên quan đến 接下:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc