Dịch của 接著 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
接著
Tiếng Trung phồn thể
接著

Thứ tự nét cho 接著

Ý nghĩa của 接著

  1. để tiếp tục; sau đó, sau đó
    jiēzhe

Các ký tự liên quan đến 接著:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc