Dịch của 控件 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
控件
Tiếng Trung phồn thể
控件

Thứ tự nét cho 控件

Ý nghĩa của 控件

  1. kiểm soát, vidget
    kòngjiàn

Các ký tự liên quan đến 控件:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc