Dịch của 推崇 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
推崇
Tiếng Trung phồn thể
推崇

Thứ tự nét cho 推崇

Ý nghĩa của 推崇

  1. quý trọng
    tuīchóng

Các ký tự liên quan đến 推崇:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc