Dịch của 推文 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
推文
Tiếng Trung phồn thể
推文

Thứ tự nét cho 推文

Ý nghĩa của 推文

  1. tweet, để tweet
    tuīwén

Các ký tự liên quan đến 推文:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc