Dịch của 推知 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
推知
Tiếng Trung phồn thể
推知

Thứ tự nét cho 推知

Ý nghĩa của 推知

  1. suy luận
    tuīzhī

Các ký tự liên quan đến 推知:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc