Dịch của 措词 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
措词
Tiếng Trung phồn thể
措詞

Thứ tự nét cho 措词

Ý nghĩa của 措词

  1. từ ngữ, lần lượt của cụm từ
    cuòcí

Các ký tự liên quan đến 措词:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc