Dịch của 揉捻 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
揉捻
Tiếng Trung phồn thể
揉捻

Thứ tự nét cho 揉捻

Ý nghĩa của 揉捻

  1. cuộn lá trà
    róuniǎn

Các ký tự liên quan đến 揉捻:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc