提到

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 提到

  1. đề cập đến
    tídào
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

提到必要性
tídào bìyàoxìng
đề cập đến sự cần thiết
他没有提到过什么书
tā méi yǒu tídào guò shénme shū
anh ấy không đề cập đến bất kỳ cuốn sách nào
特别提到
tèbié tídào
đề cập cụ thể

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc