Dịch của 提职 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
提职
Tiếng Trung phồn thể
提職

Thứ tự nét cho 提职

Ý nghĩa của 提职

  1. thăng cấp
    tízhí

Các ký tự liên quan đến 提职:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc