Dịch của 提请 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
提请
Tiếng Trung phồn thể
提請

Thứ tự nét cho 提请

Ý nghĩa của 提请

  1. để gửi sth. cái đó
    tíqǐng

Các ký tự liên quan đến 提请:

Ví dụ câu cho 提请

提请经理定夺
tíqǐng jīnglǐ dìngduó
yêu cầu người quản lý quyết định
礼貌地提请
lǐmào dì tíqǐng
nộp một cách lịch sự
提请大家注意
tíqǐng dàjiā zhùyì
để thu hút sự chú ý của mọi người
提请批准
tíqǐng pīzhǔn
đệ trình để được chấp thuận
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc