Dịch của 插入 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
插入
Tiếng Trung phồn thể
插入

Thứ tự nét cho 插入

Ý nghĩa của 插入

  1. chèn vào
    chārù

Các ký tự liên quan đến 插入:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc