Dịch của 援引 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
援引
Tiếng Trung phồn thể
援引

Thứ tự nét cho 援引

Ý nghĩa của 援引

  1. để trích
    yuányǐn

Các ký tự liên quan đến 援引:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc