Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 揿

  1. nhấn
    qìn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

用手揿
yòngshǒu qìn
nhấn bằng tay
把他揿在地下
bǎ tā qìn zài dìxià
đẩy anh ta xuống đất
揿电铃
qìn diànlíng
bấm chuông
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc