Dịch của 搋子 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
搋子
Tiếng Trung phồn thể
搋子

Thứ tự nét cho 搋子

Ý nghĩa của 搋子

  1. thợ lặn
    chuāizi

Các ký tự liên quan đến 搋子:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc