Dịch của 搜刮 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
搜刮
Tiếng Trung phồn thể
搜刮

Thứ tự nét cho 搜刮

Ý nghĩa của 搜刮

  1. để chiếm đoạt, để tống tiền
    sōuguā

Các ký tự liên quan đến 搜刮:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc