Dịch của 搬走 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
搬走
Tiếng Trung phồn thể
搬走

Thứ tự nét cho 搬走

Ý nghĩa của 搬走

  1. di chuyển đi
    bānzǒu

Các ký tự liên quan đến 搬走:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc