Dịch của 搬 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 搬

Ý nghĩa của 搬

  1. di chuyển, thay đổi
    bān

Ví dụ câu cho 搬

把桌子搬走
bǎ zhuōzi bān zǒu
dời bàn đi
搬进教室
bān jìn jiàoshì
mang vào một lớp học
搬家
bānjiā
chuyển nhà
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc