Dịch của 摄入 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
摄入
Tiếng Trung phồn thể
攝入

Thứ tự nét cho 摄入

Ý nghĩa của 摄入

  1. tiếp nhận, hấp thụ
    shèrù

Các ký tự liên quan đến 摄入:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc