Dịch của 摄制 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
摄制
Tiếng Trung phồn thể
攝製

Thứ tự nét cho 摄制

Ý nghĩa của 摄制

  1. quay phim
    shèzhì

Các ký tự liên quan đến 摄制:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc