Dịch của 摄氏 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
摄氏
Tiếng Trung phồn thể
攝氏

Thứ tự nét cho 摄氏

Ý nghĩa của 摄氏

  1. Độ C
    shèshì

Các ký tự liên quan đến 摄氏:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc