Dịch của 摈除 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
摈除
Tiếng Trung phồn thể
擯除

Thứ tự nét cho 摈除

Ý nghĩa của 摈除

  1. loại bỏ
    bìnchú

Các ký tự liên quan đến 摈除:

Ví dụ câu cho 摈除

从记忆中摈除
cóng jìyì zhōng bìnchú
loại bỏ khỏi bộ nhớ
摈除私心
bìnchú sīxīn
để thoát khỏi sự ích kỷ
摈除繁文缛节
bìnchú fánwénrùjié
để loại bỏ các thủ tục không cần thiết
摈除障碍
bìnchú zhàngài
để loại bỏ những trở ngại
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc