Dịch của 摘录 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
摘录
Tiếng Trung phồn thể
摘錄

Thứ tự nét cho 摘录

Ý nghĩa của 摘录

  1. trích xuất
    zhāilù

Các ký tự liên quan đến 摘录:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc