Dịch của 摩托车越野赛 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
摩托车越野赛
Tiếng Trung phồn thể
摩托車越野賽

Thứ tự nét cho 摩托车越野赛

Ý nghĩa của 摩托车越野赛

  1. motocross
    mótuōchē yuèyěsài

Các ký tự liên quan đến 摩托车越野赛:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc