Dịch của 撞上 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
撞上
Tiếng Trung phồn thể
撞上

Thứ tự nét cho 撞上

Ý nghĩa của 撞上

  1. đánh vào sth
    zhuàngshang

Các ký tự liên quan đến 撞上:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc