Dịch của 擔心 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
擔心
Tiếng Trung phồn thể
擔心

Thứ tự nét cho 擔心

Ý nghĩa của 擔心

  1. lo lắng
    dānxīn

Các ký tự liên quan đến 擔心:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc