Tiếng Trung giản thể

攀跻

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 攀跻

  1. leo trèo
    pānjī
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

攀跻喜马拉雅山
pānjī xǐmǎlāyǎshān
leo núi Himalayas

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc